Som jag har pratat om tidigare så är det fortfarande köpläge i Nordea. Nedgången har stannat av men någon tydlig signal från köparna har vi ännu inte sett och det gäller att ta vara på möjligheterna. Vi hittar gott om stöd vid 94-nivån där vi befinner oss nu. Skulle vi öppna ner hittar vi stöd redan vid 92 nivån där man eventuellt kan fylla på sin position. Första målet är 96 kr – går vi igenom är det dags för att testa av ATH.

 

Nordea

 

Sen hittar vi ett bra läge för long i Sandvik. Vi har tidigare fått ordentliga reaktioner från köparna när vi varit i närheten av den positiva trendlinje som skapats under 2014. Strax under dagens kursnivå hittar vi också 200-dagars glidande medelvärde som är ett starkt stöd. Får vi fortsatta uppgångar i index står det inte på förens Sandvik testar av 97 kr.

Sandvik

 

Välkommen till nya Lundinfinans.se och alla grafer är framtagna med ProRealTime