När man investerar är det oerhört viktigt att skydda sitt kapital och göra sunda placeringar utifrån det egna kapitalet. En förlust på 5k gör en oerhörd skillnad på 25k eget kapital gentemot vad en lika stor förlust gör på 100k. En känd regel är 2%-regeln som kort och gott går ut på att man inte ska riskera mer än 2% än sitt kapital. Har du 100k på ditt konto bör du inte riskera mer än 2k per trade.

Money management är ett av de viktigaste elementen i trading, oberoende i vilken tidsram du handlar i. Personligen tycker jag att det är mycket med 2%. Med tanke på att CFDs är produkter med hävstångseffekt blir momentet ännu viktigare i din trading.

CFDs ger aktiva traders möjligheten att göra snabba/korta placeringar. Men det passar också investerare som hedga sin portfölj under oroliga tider eller öka mångsidigheten i sina placeringar.

För att implicera money management i CFD-trading behöver du veta ditt totala kapital. Placerar du tex 10% av ditt sparande, i detta fall 10k ska du enligt 2%-modellen fortfarande riskera 2k. Det vill säga hela 20% av ditt kapital på CFD-kontot. Det kan låta mycket men genom att applicera regler i din trading kommer du kunna skydda ditt kapital och därmed också se till att dina förluster inte överstiger dina vinster. Ett av de skäl varför jag har haft ett framgångsrikt år på mitt CFD-konto hos IG är att jag har lärt mig att kontrollera risken, kapa förluster i tid och låtit vinsterna rida vidare.

Jag hörde mig runt på det fantastiska nätverket Twitter om några traders/investerare tillämpar den välkända 2%-regeln.

@JWorksTrading riskerar 0,5-1% vid sin normala indexhandel men kan ibland risker upp till 3% vid en riktigt bra setup.

@micke378 som är en vild CFD-trader, talar om att han helst riskerar 1% men det beror på vilken handel vi pratar om.

@TradeTalk2 tycker att det följa 2%-regeln är viktig och att max 5% av hans portfölj finns på ett CFD-konto.

Tittar vi på @pontusjan, som är en av de som inte handlar med CFDs, så riskerar han max 1% vid en placering. På samma tråd hittar vi @albatraaoz som tycker också 1% är lämpligt.

@ze_space_cowboy skriver – ”vad gäller max förlust så försöker jag hålla mig till 0,25 – 0,5%” vilket gäller vid intradagshandel. Han nämner också att IG ger en trader möjligheten att sätta stoploss, vilket är mycket svårare i bull/bear-certifikat alt. minifutures.

@e_njoi 1%, alltid.

@kanelbulle_hata – baserar risken på tillförlitligheten i setupen. 1-3% av totalt kapital riskeras.

Sammanfattningsvis kan vi se att dessa traders riskerar mindre än 2% av sitt totala kapital. Resultatet stämmer bra överens med min personliga åsikt, att riskera 2% är lite väl mycket.

Att tillämpa 1% anser jag och även dessa traders som ett mycket bättre riktmärke.

Tack till alla ovannämnda, se till att följa dessa på Twitter!

Sverige30 Cash (-)