Jag har tagit fram några grafer på vårt svenska index, jag tror uppsidan är begränsad på kort sikt. Och veckan innehåller en hel del viktiga makro med ECB i spetsen och vi kan förvänta oss lite svängningar i marknaden, trevligt.

Veckograf
OMXW

Dagsgraf
OMXD

4 timmars-graf
OMXH

1 timmes-graf
OMXh1

Graferna är framtagna med hjälp av ProRealTime.
Lycka till i veckan.